Členovia tímu

PRVA.sk je tu pre Vás

Každý pracovný deň od 8:00 do 17:00

Obchod

Richard

Výpočtová technika
richard@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 1

Zavolať

Matúš

Biela technika
matus@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 2

Zavolať

Davides

Čierna technika
davides@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 3

Zavolať

Dávid

Dielňa a záhrada
david@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 3

Zavolať

Davido

IT riešenia na mieru
kellner@prva.sk

Ekonomické oddelenie

Katarína

Úhrady a zmluvy
katka@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 8

Zavolať

Jana

Fakturácia
janka@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 9

Zavolať

Petra

Splátky a predĺžené záruky
petra@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 8

Zavolať

Reklamačné oddelenie a logistika

Marcel

Reklamácie a expedícia
servis@prva.sk
preprava@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 7

Zavolať

Jozef

Vedúci skladu
sklad@prva.sk
+421(0)52 2865432 kl. 7

Zavolať

Boris

Skladník
boris@prva.sk

Sídlo spoločnosti

SK09 0200 0000 0000 1730 8562
Všeobecná úverová banka a.s.
SK53 7500 0000 0040 0780 9687
Československá obchodná banka a.s.

THS Kežmarok, s.r.o.

Garbiarska 19
060 01 Kežmarok

IČO:17081815
DIČ:2020515607
IČ DPH:SK2020515607

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

telefón: +421 (0)51 7721 597
fax: +421 (0)51 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

28 rokov skúseností...